SAFVAATAOSTATUGISYSDECMAAILM
  | SAF | uudised | struktuur | tehnoloogia | lahendused |
 
 • SAF
  Uus versioon
  Tulumaks 2018
  16.01.2018

 • SAF
  2018. aasta tulumaksu juhend
  18.12.2017SAF võrgulahendused

SAF, nagu teisedki kaasaegsed tarkvarasüsteemid, on skaleeruv laias ulatuses. Järgneval skeemil on püütud kujutada ühtse struktuurina mitmesuguseid võimalikke SAFi konfiguratsioone.

Skeemil kasutatavad sümbolid ja märksõnad tähendvad järgmisi komponente:

Töökoht - täisfunktsionaalne SAF töökoht
Andmebaas - Access andmebaas failiserveris
SQL server - MS SQL server 2005
SAF replikaator - SAF funktsionaalsel tasemel baseeruv andmesünkroniseerija
Terminal server - Windows 2003 terminal server
Terminal - täisfunktsionaalne SAF töökoht W2000 terminal serveri kliendil

Töö kohtvõrgus - igapäevane, üldkasutatav, ja kõige ülejäänu alus. Andmebaasi tüüp on vabalt valitav, sõltub eelkõige andmemahust ja turvanõuetest. Access andmebaasiformaadi ja suhteliselt väiksema andmehulga korral ei eelda eraldi arvutit failiserveriks.

Üksik töökoht (või grupp töökohti) Windows 2003 Terminal Serveri kliendina. Kasutaja saab juurdepääsu kõikidele SAFi võimalustele, töötamiseks pole vaja isegi SAFi paigaldada - piisab terminali installeerimisest. Töökiirus sõltub põhiliselt Terminal Serveri omadustest; sidekanalina sobib igasugune internetiühendus, kasvõi GSM kaudu. Kõige mugavam ja turvalisem lahendus juhtudel, mil kasutaja töökohas pole vaja SAF otsest sidumist teiste süsteemidega (kassad jms), vaid piisab täielikult SAF sisemisest funktsionaalsusest.

Harukontor lokaalse andmebaasiga. Andmebaaside sünkroniseerimine (import-eksport) toimub näiteks kord päevas (öösiti) kas täiesti automaatselt või operaatori korraldusel. Püsiühendust ei eelda. Sobiv kasutuseks juhtudel, mil harukontor on loogiliselt eraldiseisev üksus ja üldandmed (klientuur, nomenklatuur) muutuvad suhteliselt harva.

Harukontor lokaalse andmebaasiga + Terminal Serveri kliendi töökoht. Võimaldab kriitilisi operatsioone (tähtsa kalli kauba tellimine/jälgimine, "paha" kliendi andmete küsimine) sooritada reaalajas, üldine andmevahetus toimub nagu eelnevaski punktis.

Lokaalne andmebaas + SAF replikatsioon. Sarnane eelnevatega, andmevahetus toimub pidevalt, samas ei ole püsiühendus otseselt nõutav. Võimaldab näha kogu firmas toimuvat umbes tunniajase hilinemisega. Suuremate andmemahtude korral eeldab omaette arvutit, samuti keskmiselt kiiret internetiühendust. Nagu ka impordi-ekspordi korral ei ole oluline kasutatava SAF andmebaasi formaat, siduda võib nii SQL kui Access formaadis andmeid.

    Copyright © 1997-2017 AS Sysdec * Kõik õigused kaitstud.