SAFVAATAOSTATUGISYSDECMAAILM
  | SAF | uudised | struktuur | tehnoloogia | lahendused |
 
 • www.sysdec.ee
  Meil valmis uus veebileht, kutsume kõik vaatama :)
  21.06.2019

 • SAF
  Uus versioon
  Erinevate operaatorite e-arvete tugi
  20.06.2019


SAF andmemudel

Sarnaselt teistele programmidele võimaldab ka SAF teha mitmesuguseid asju - avada ja sulgeda aknaid, muuta ekraanifondi suurust ja stiili jne jne - aga ette on ta nähtud ikkagi tööks andmetega. Järgneval skeemil on ülevaatlikult kujutatud SAFis sisalduvate andmete loogiline struktuur.

Infosüsteemi lähteandmed sisestatakse dokumentidena (tellimused, ostud, müügid jne), millede koostamisel kasutatakse üldandmete registreid (kliendid, kaubad, hinnakirjad, maksud, valuutad jne). Ostu-müügiga seotud dokumendid liiguvad edasi reskontrosse, kus toimub kohustuste jälgimine ja laekumiste arvestus. Dokumentidest (ja reskontro liikumistest) tekivad raamatupidamiskanded, mille alusel toimub firma finantsanalüüs ja aruandlus. Süsteemis sisalduvate dokumentide eriliigid ja seosed on detailsemalt kujutatud järgneval joonisel.

Skeem pole muidugi täielik, sisaldades vaid ostu-müügiahelate ja reskontro põhilisi dokumente. Vastavalt vajadusele ja infosüsteemi ülesehitusele võivad kujutatud dokumendid omakorda jaguneda nii funktsionaalselt (ostuarve - kuludokument - avansiaruanne) kui ka erinevate seisundite (kauba reserveering - saateleht) alusel. Kuna SAF võimaldab kasutajal täiendada andmebaasi struktuuri ning kujundada ekraanivorme, saab kujutatud struktuuri alusel lihtsalt realiseerida just neid spetsiifilisi dokumente, mida süsteemi kasutajal igapäevatöös vaja läheb.

    Copyright © 1997-2019 AS Sysdec * Kõik õigused kaitstud.