SAFVAATAOSTATUGISYSDECMAAILM
  | failid | lepingud | tehniline abi | nõuded |
 
 • www.sysdec.ee
  Meil valmis uus veebileht, kutsume kõik vaatama :)
  21.06.2019

 • SAF
  Uus versioon
  Erinevate operaatorite e-arvete tugi
  20.06.2019


Tehniline abi

Käesolev lehekülg sisaldab vastuseid aeg-ajalt tekkida võivatele probleemidele, mis ei ole otseselt seotud SAF programmiga, aga segavad siiski tema tööd ja on tavaliselt tingitud Windowsi komponentide ebatäpsest paigaldusest. Kui Teil esineb tehnilisi muresid, mille kohta siit vastust ei leia, või siintoodud lahendused ei aita, helistage julgesti SAF klienditeeninduse telefonidel.

| SQL paigaldus | Venekeelne Windows | Windows 64 | SAF 7, 6.10, 6.9 ja 6.0 mured | SAF 5.2 mured |

KÜSIMUS:
Kuidas paigaldada serverisse MS SQL Server 2008 R2 Express?
VASTUS:
Detailne juhend on lugeda siin: SQL Server 2008 R2 Expressi paigaldamise juhend pdf kujul. SQL 2008 R2 Expressi saab paigaldada ka skriptiga. Selleks tuleb alla laadida SQL Server 2008 R2 Express 32bit või SQL Server 2008 R2 Express 64bit ja kopeerida samasse kataloogi paigaldamise skript Windows 7, 2008, 2003 ja XP korral. SAFSQLEXP2008r2.zip tuleb lahti pakkida ja käivitada SAFSQLEXP2008r2.cmd
KÜSIMUS:
Kuidas uuendada MSDE server MS SQL Server 2008 R2 Expressile?
VASTUS:
Detailne juhend on lugeda siin: MSDE Upgrade platvormile SQL Server 2008 R2 Express SP2
KÜSIMUS:
Kuidas teha MS SQL Server 2005/2008/2008 R2 Expressiga igaöiseid varukoopiaid?
VASTUS:
Selleks tuleb kasutada Windowsi Task Scheduleri. Vajalikud skriptid on pakituna failis SQL2k5b.zip. Enne kasutamist lugege kindlasti läbi kaasas olev readme.txt!
KÜSIMUS:
Kuidas teha MS SQL Server 2005/2008/2008 R2 Expressiga igaöiseid varukoopiaid kõikidest baasidest korraga?
VASTUS:
Selleks tuleb kasutada Windowsi Task Scheduleri ja utiliiti Expressmaint. Vajalikud skriptid server SQL 2005 jaoks on pakituna failis safmaint2005.zip. SQL 2008 jaoks safmaint2008.zip, SQL 2012 jaoks safmaint2012.zip, SQL 2016 jaoks safmaint2016.zip Enne kasutamist lugege kindlasti läbi kaasas olev readme.txt! Lähemalt Expressmainti kohta http://expressmaint.codeplex.com/
KÜSIMUS:
Miks ma ei saa MS SQL Server 2005 serveri andmebaase teistest masinatest avada, kuigi tulemüürist on port 1433 avatud?
VASTUS:
Tõenäoliselt olete paigaldanud SQL Server 2005 Default Instance asemele Named Instance. Tulemüüri eranditesse tuleb lisada programmid C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe ja C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe. Microsofti detailne seletus on lugeda siin: How to configure SQL Server 2005 to allow remote connectionsl.

SAF 6.6 (SEDA EI TOHI KASUTADA SAF 6.9 KORRAL!) paigaldamine Windows 64 bitistele versioonidele

64 bitistes Windowsi versioonides (Windows XP 64bit Professional, Windows 2003 64bit jmt) võib esineda probleeme SAF6.6 kasutajaprogrammi (saf66user.exe) paigaldusel - teade baaskomponentide mitteleidmisest. Sellise teate vältimiseks tuleb enne SAF6.6 kasutajakomponentide paigaldust lisada registrifail saf66base_x64.zip.

SAF 6.9 kasutamisest venekeelse Windowsiga

Uue andmebaasi tekitamine, samuti struktuuriuuendus venekeelses keskkonnas pole soovitav, kuna SAF navigaatori ja viidete nimetustes esinevad täpitähed asenduvad venekeelsete tähtedega. Uue korrektse andmebaasi tekitamiseks võib:

 1. tekitada (ja uuendada) andmebaas eesti- või inglisekeelse Windowsi all;
 2. muuta ajutiselt Windowsi seadetest vaikimisi keel "non-unicode" programmide jaoks eesti keeleks;
 3. kasutada Microsofti tasuta utiliiti AppLocale, mis võimaldab programme käivitada muukeelses keskkonnas.

SAF kasutamisel venekeelses keskkonnas ei ole võimalik sisestada täpitähti; samuti pole eesti/inglisekeelses keskkonnas võimalik sisestada vene tähti. Olemasolevate andmete jaoks näitab trükis siiski õigeid sümboleid. Alternatiivse tähestiku kasutamiseks võib:

 1. sisestada vajalikud andmed (näiteks firmade ja artiklite nimetused) teises arvutis, mis töötab sobivas keelekeskkonnas;
 2. kasutada Microsofti tasuta utiliiti AppLocale, mis võimaldab programme käivitada muukeelses keskkonnas. AppLocale võimaldab luua ka viiteid ühe ja sama programmi käivitamiseks erinevates töökeeltes.

SAF 7.0 probleemid

 • (28.10.2016) Windows 10 kasutajad ei saa vormidel sisestada komakohaga numbreid, nende asemel tekivad nullid
 • (10.05.2018) Windows 10 kasutajad ei saa peale Windowsi uuendust enam Outlooki abil e-maile saata, tekib viga saatmisel
 • Probleem:
  Windows 10 kasutajad ei saa vormidel sisestada komakohaga numbreid, nende asemel tekivad nullid
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Muutke Control Panel->Programs and Features->ChangeChange the date, time or number format->Additional Settings->Currency abil Decimal Symbol punktiks (.)
  Probleem:
  Windows 10 kasutajad ei saa peale Windowsi uuendust enam Outlooki abil e-maile saata, tekib viga saatmisel
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Tehke Control Panel->Programs and Featurs->Microsoft Office->Change->Repair

  SAF 6.9 ja 6.0 probleemid

 • SAF 6 trükisel on osad ühekohalised kuupäevad kirjutatud ühekohalise numbriga ja osad kahekohalise numbriga
 • SAF 6 omakujundatud trükise eksportimisel pdf formaati tekib viga "Tekkis probleem salvestamisega PDF formaati" või mailiga saatmisel tekib viga
 • SAF 6-s peale Windowsi uuenduste paigaldamist trükise eksportimisel pdf formaati tekib viga "Tekkis probleem salvestamisega PDF formaati" või mailiga saatmisel tekib viga
 • SAF 69 paigaldamisel tekib DLL või TLB registreerimisel viga või paigaldus teeb vahetult enne lõppu tagasikerimise
 • SQL server on SAFiga samas masinas, kuid SAFi sisselogimine, aruannete arvutamine ja otsing on väga aeglane.
 • Uue baasi tekitamisel tekib viga "#VIGA# CreateSAFQueries [Update View - WPTaxReturnl7T1] Object Variable or With block variable not setl"
 • Pdf salvestamisel tekib Windows 8.1 masinas "Viga PDF loomisel"
 • Task scheduleriga käivitatud SAFi script ei suuda Exceli formaadis faile tekitada
 • SQL andmebaasists trükiste esimene avamine on väga aeglane
 • SAFi import Accessi baasist ebaõnnestub peale Office 2010 paigaldamist
 • SAFi eksport Excelisse ebaõnnestub viidetega puuduvatele komponentidele, kuigi Office 2010 on masinasse paigaldatud
 • SAF Navigaatori avamine või Navigaatoris liikumine Windows 7 all põhjustab vea ja SAFi sulgumise
 • Maili saatmine Windows 7 all kasutades reportil nuppu Export Report->MAPI annab vea.
 • Baasi tekitamisel viga " Incorrect syntax near "
 • Uue firma tegemisel ekraan vilgub korraks ja ei juhtu midagi. Ei avane otsimise aken.
 • Hinnakirjades uue hinna täitmise funktsioon arvutab valesti või saab vea
 • Pangalaekumiste käsitsi import saab vea "Type mismatch"
 • Teenuste näiturite risttabel ei tööta ja tema päises kuvatakse kuupäeva USA formaadis, ehkki süsteem on seatud eestikeelseks
 • SAFist trükkimine Server 2008 x64 terminali aknas, kui kasutajale pole töölaud lubatud, ei lase terminaliühendust lõpetada
 • SAF trüki eelvaade teatab väikeses aknas: "Crystal Viewer: Not Implemented."
 • SAF postitus ei ole võimeline e-maile saatma, veateateid ei teki
 • SAF trüki eelvaatelt ei ole võimalik trükist e-mailile saata, Crystal Reports ekspordi valikutes puudub MAPI võimalus
 • Probleemid struktuuri uuendamisel, vormide ja trükiste loomisel ja impordil-ekspordil Windows XP SP3 või Vista SP1 all
 • Aruannete arvutamine jookseb kinni.
 • Teade "Installing..." SAF käivitamisel, erinevad vead SAF kasutamisel (eriti Terminal Serveris)
 • SAF 6.9 kasutamisel Windows 7ga arvutis navigaatori avamisel tekib viga ja SAF suletakse. Application Event Logi tekib viga 1000 comctl32.dll veaga
 • Koopia tegemisel MS Access andmebaasi korral tekib viga "Invalid procedure call or argument"
 • Andmete ekspordil olemasolevasse Exceli faili kustutatakse fail ekspordi lõpul
 • Pärast SAF 6.9 esmakordset paigaldust Windows 2000 arvutis tekib SAF käivitamisel erinevaid vigu
 • Viga "Access violation" tööajatabeli täitmisel või reskontro kaardil laekumiste täitmisel
 • SAF 6.9 Administraatori sulgemisel Windows 95/98/ME keskkonnas saab arvuti vea
 • SAF 6.9 Administraatoris litsentsiinfo väljas on kiri #VIGA#, esineb mitmesuguseid häireid SAF kasutamisel ja trükkimisel
 • SAF paigaldamisel jääb arvuti väga pikaks ajaks ootele
 • Viga "Error #3050. Couldn't lock file ... DAO.Workspace" MS Access baasi avamisel
 • Ühtegi vormi ei trükita ei ekraanile ega printerile
 • Mõningate vormide trükkimisel viga "Query builder: cyclic link will be created", "Failed to open rowset" vmt
 • SAF käivitamisel viga "Error connecting database:Multiple-step OLE DB operation generated errors."
 • Trükkimisel või eelvaatel läheb SAF kinni ilma veateateta (eriti Terminal Serveris)
 • Trükkimisel või eelvaatel läheb SAFi trükkimise aken kinni ilma veateateta
 • Viga "Error #457. This key is already associated ... ISAFCommands_Execute" RP aruande vaatamisel/trükkimisel
 • Kliendi masina printereid, mille port ei alga COM, LPT või USB-ga, ei saa kasutada (Terminal Server, RDP)
 • SAF Administraatoris SQL baasi avamine annab vea, et baasi ei leidu
 • SAF Administraatoris SQL baasi avamine struktuuri uuendamiseks annab vea 'Viga andmete impordil: Object variable or with block variable not set'
 • SQL serveri paigaldusel tekib MSXML6 seotud viga.
 • (SAF 6.0) Viga "The operation requested by the application is not allowed if the object is closed" SAF Administraatoris baasi avamisel
 • (SAF 6.0) Viga "Viga impordil, katkestatud" SAF Administraatoris XML impordifaili avamisel
 • (SAF 6.0) Viga "Error #3265. Item not found in this collection ... ISAFDoc_Update" kassaorderi salvestamisel
 • (SAF 6.0) SAF 5.2 kirjendite import ei toimi Windows XP all
 • (SAF 6.0) Töö käigus tekib viga "Access Denied", kasutajad ei saa enam MS Access andmebaasi avada
 • (SAF 6.0) Dokumendivormid saavad trükkimisel vea, loendid töötavad normaalselt (Terminal Server, RDP)
 • (SAF 6.0) Viga "Access Violation" graafikutega trükiste vaatamisel Windows 9x või Windows 2000 all
 • (SAF 6.0) Viga "Error opening grammar file PATHNAME=c:\Program Files\Sysdec\Saf\Server\SQL.gmr" SAF käivitamisel
 • Probleem:
  SAF 6 trükisel on osad ühekohalised kuupäevad kirjutatud ühekohalise numbriga ja osad kahekohalise numbriga
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Muutke Control Panel->Clock, Language and Region->Change the date, time or number format abil Short Date formaati dd.MM.yyyy
  Probleem:
  SAF 6-s omakujundatud trükise eksportimisel pdf formaati tekib viga "Tekkis probleem salvestamisega PDF formaati" või mailiga saatmisel tekib viga
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Trükisel on kasutatud OTF tüüpi fonti, mida ei saa Crystal Reportist PDFi exportida, kasutage TTF tüüpi fonte OTF asemel.
  Probleem:
  SAF 6-s peale Windowsi uuenduste paigaldamist trükise eksportimisel pdf formaati tekib viga "Tekkis probleem salvestamisega PDF formaati" või mailiga saatmisel tekib viga
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Uuendage SAFi Baaskomponendid versioonile 6.10.2034 ja SAF versioonile 6.10.1191 või eemaldage Windowsi uuendus KB3102429 ( eemaldamiseks ühe käsuga käivitage Start->Run "wusa /uninstall /kb:3102429" ) või laadige alla sripti, mis selle uuenduse eemaldab Eemalda.exe
  Probleem:
  SAF 69 paigaldamisel tekib DLL või TLB registreerimisel viga või paigaldus teeb vahetult enne lõppu tagasikerimise
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Eemaldage Windowsi uuendus KB3072630
  Probleem:
  SQL server on SAFiga samas masinas, kuid SAFi sisselogimine, aruannete arvutamine ja otsing on väga aeglane.
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Käivitage SQL Server Configuration manager ja avage SQL Server Network Configuration. Avage Protocols for <SQL Serveri instanssi nimi>. Avage TCP/IP ja pange Enabled väärtuseks Yes. Restartige teenus SQL server (<SQL Serveri instanssi nimi>)
  TEGEVUS:
  Uue baasi loomisel
  VIGA:
  "#VIGA# CreateSAFQueries [Update View - WPTaxReturnl7T1] Object Variable or With block variable not set"
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Muutke Control Panel->Region and Language->Region ära väärtuseks English, vajutage Apply ja siis valige uuesti Estonian
  TEGEVUS:
  Uue firma tegemine
  VIGA:
  "Ekraan ainult vilgub korraks. Samuti ei avane SAFi otsimise aken"
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Laadige alla ja paigaldage MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)
  PROBLEEMID:
  Teenuste näiturite risttabel ei tööta, selle päises kuvatakse kuupäeva USA formaadis, ehkki süsteem on seatud eestikeelseks.
  Pangalaekumiste käsitsi import saab vea "Type mismatch"
  Hinnakirjades uue hinna täitmise funktsioon arvutab valesti või saab vea
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Windowsi sisemised keele seaded on vigased. Lahenduseks tuleb Windowsi keele seaded muuta English peale ja rakendada, seejärel muuta Estonian peale tagasi ja rakendada.
  TEGEVUS:
  Uue firma tegemine
  VIGA:
  "Ekraan ainult vilgub korraks. Samuti ei avane SAFi otsimise aken"
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Laadige alla ja paigaldage MSXML 4.0 Service Pack 3 (Microsoft XML Core Services)
  TEGEVUS:
  PDF salvestamine Windows 8.1 versioonis.
  VIGA:
  "Viga PDF loomisel"
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Vormil on kasutatud Times New Roman fonti, mis windows 8.1 all ei tööta normaalselt. Lahenduseks kasutage vormil mingit muud fonti ( näiteks Georgia ) või asendage Times New Roman font Windows 8-s kasutatud sama fondiga.
  PROBLEEM:
  SAFist trükkimine Server 2008 x64 terminali aknas, kui kasutajale pole töölaud lubatud, ei lase terminaliühendust lõpetada.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Windows 2008 x64 kasutab trükkimisel protsessi splwow64.exe, mis jäetakse süsteemi jõudluse huvide mällu ka peale protsessi kasutamise lõppu. Lahenduseks on lisada registrisse võti DWORD tüüpi võti nimega SplWOW64.exe harusse HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\SysProcs\
  PROBLEEM:
  SAF 6.x trüki eelvaade teatab mõningate trükivormide kasutamisel väikeses aknas: "Crystal Viewer: Not Implemented.".
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Windowsil on probleeme mõningate fontidega, trükis kasutab mittesüsteemseid fonte jmt.
  Alustuseks tuleb võimaluse korral probleemne arvuti restartida.
  Kui see ei aita, siis tuleb trükise kujundus üle vaadata arvutis, kuhu on installeeritud Crystal Reports; probleemses arvutis tuleb kontrollida kõikide trükisel esinevate fontide olemasolu ja korrasolekut (näiteks Start -> Settings -> Control Panel -> Fonts abil).

  Trükiste kujundamisel on soovitatav kasutada Windowsi süsteemseid fonte - Arial, Times New Roman, Courier; need on kõikides arvutites olemas ja üldjuhul probleeme ei tekita.
  PROBLEEM:
  SAF 6.x postituse kasutamisel ei saadeta ühtegi kirja (e-maili).
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Arvutisse installeeritud antiviirus või tulemüür blokeerib e-mailide saatmist.
  Antiviiruse või tulemüüri juhtpaneelil tuleb SAF.exe programmil lubada saata e-maile ja/või lubada pöörduda TCP port 25 (SMTP) poole.
  Antiviiruse või tulemüüri konfigureerimine võib kasutajalt nõuda administratiivseid õigusi.
  PROBLEEM:
  SAF trüki eelvaatelt või trükkimisel ei ole võimalik trükist e-mailile saata, Crystal Reports ekspordi valikutes puudub MAPI võimalus.
  VÕIMALIK PÕHJUS 1:
  Puuduvad read failis WIN.INI [Mail] MAPI=1
  Lahenduseks lisa puuduvad read
  VÕIMALIK PÕHJUS 2:
  Arvutisse installeeritud antiviirus (näiteks F-Secure) blokeerib Crystal Reports e-maili komponendi laadimise.
  Antiviiruse juhtpaneelil tuleb SAF.exe programmile anda kõik õigused. Kui see ei aita, tuleb SAF käivitamisel, kasutamisel ja e-mailide saatmisel antiviirus keelata.
  Antiviiruse konfigureerimine või keelamine võib kasutajalt nõuda administratiivseid õigusi.
  PROBLEEM:
  SAF 6.x kasutamisel MS SQL tüüpi andmebaasides tekib Windows XP SP3 või Vista SP1 kasutamisel probleeme andmebaasi struktuuri uuendamisel, uute trükise- ja ekraanivormide loomisel, trükise- ja ekraanivormide impordil ja/või ekspordil.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Microsofti nimetatud toodetes on SQL serveriga suhtlemise koodi muudetud.
  Vigade vältimiseks tuleb installeerida SAF Kasutajaprogramm kuupäevaga 13. mai 2008 või uuem. Kui mingil põhjusel ei ole versiooniuuendus võimalik, siis tuleb nimetatud tegevusi läbi viia arvutites, kuhu pole installeeritud XP SP3 või Vista SP1.
  PROBLEEM:
  Aruannete arvutamine jookseb kinni. SAF 6.x kasutamisel MS SQL tüüpi andmebaasides tekib aeg-ajalt seletamatuid viivitusi (eriti päringute ja aruannete arvutamisel), võib esineda veateateid, mis viitavad "Deadlock"ile.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  SQL serveris üritatakse päringuid käivitada mitme protsessori/tuuma peal paralleelselt.
  Vea kõrvaldamiseks võib muuta SQL serveri seadeid järgmise SQL skriptiga:
  sp_configure 'show advanced options', 1
  RECONFIGURE
  go
  sp_configure 'max degree of parallelism', 1
  RECONFIGURE
  
  NB! Kuna viidatud seadistus mõjub tervele serverile, siis juhul, kui sedasama SQL serverit kasutatakse ka muude rakenduste jooksutamiseks, soovitame konsulteerida nende rakenduste loojatega võimalike kõrvalmõjude väljaselgitamiseks.
  PROBLEEM:
  SAF 6.9 kasutamisel Windows 2000/2003 terminal serveris tekib nii SAF kui SAF Administraatori käivitamisel korraks teade "Installing...", samuti esineb SAF kasutamisel erinevaid vigu.
  VÕIMALIK PÕHJUS 1:
  Windowsi kasutajal puudub ligipääs mõnele serveri kettale.
  SAF 6.9 kasutatavad MS andmebaasikomponendid pöörduvad initsialiseerimisel arvuti kettaseadmete poole. Vea kõrvaldamiseks tuleb Windowsi kasutajatele lubada vähemalt lugemisõigus (Read Access) kõikide kettaseadmete juurkataloogile; alamkataloogide ja failide jaoks õigusi vaja ei ole.
  Lisaks on soovitatav SAF 6.9 baaskomponentide paigaldus (saf69base.exe) käivitada samalt kettalt, kuhu Windows on installeeritud (tavaliselt C:).
  VÕIMALIK PÕHJUS 2:
  Windowsi komponent comctl32.ocx on valesse kohta registreeritud.
  Sellel juhul ilmub event viewerisse EVENT 1001 Kirjeldusega Detection of product '{********-****-****-****-************}', feature '***************' failed during request for component '{E89A98DD-023B-11D2-B146-00C04F990B2B}'. Kus tärnide asemel võivad olla erinevatele rakendustele viitavad kirjed. Lahendus: registreerida comctl32.ocx oma õigesse asukohta c:\windows\system32 kataloogis. Selleks sisestada käsurealt regsvr32 %windir%\system32\comctl32.ocx
  PROBLEEM:
  SAF 6.9 kasutamisel Windows 7ga arvutis navigaatori avamisel tekib viga ja SAF suletakse. Application Event Logi tekib viga 1000 comctl32.dll veaga.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Lubatud on Tablet PC funktsionaalsus.
  Lahenduseks käivitage administraatori õigustes services.msc leidke "Tablet PC Input Service", avage see vajutage Stop ja Startup Type pange Disabled. Vajutage OK.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Arvutis on sõrmejäljelugemise tarkvara, mis sekkub teiste programmide töösse ( Näiteks DigitalPersona Fingerprint Software )
  Lahenduseks sulgege protsess DpAgent.exe, selleks käivitage Task Manager, valige processes "kõrv" ja leidke DpAgent.exe tehke selle peale paremklõps ja valige "End Process"
  PROBLEEM:
  SAF 6.x koopia tegemisel MS Access andmebaasi korral tekib viga "Invalid procedure call or argument".
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Andmebaasi asukoht on näidatud UNC kujul "\\SERVER\ASUKOHT\Andmebaas.mdb". Vea vältimiseks koopia tegemisel tuleb andmebaas avada ketta tähega, näiteks "S:\ASUKOHT\Andmebaas.mdb".
  PROBLEEM:
  SAF 6.x andmete ekspordil olemasolevasse Exceli faili kustutatakse fail ekspordi lõpul.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Konflikt F-Secure või mõne muu antiviirusega. Kui probleeme esineb ka peale SAF viimase versiooni kasutuselevõttu, tuleks antiviirus ekspordi ajaks peatada.
  PROBLEEM:
  Pärast SAF 6.9 esmakordset paigaldust Windows 2000 sisaldavas arvutis tekib nii SAF kui SAF Administraatori käivitamisel erinevaid vigu.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  W2000 kasutajal on piiratud õigused.
  SAF 6.9 paigaldus Windows 2000 arvutisse toimub üldjuhul kahes etapis, osad komponendid paigaldatakse automaatselt peale restarti. Soovitav on peale restarti esimesel korral sisse logida sellesama administratiivsetes õigustes kasutajaga, kelle nime all ka paigaldus käivitati.
  PROBLEEM:
  SAF 6.x saab mõnikord tööajatabeli täitmisel või reskontro kaardil laekumiste täitmisel vea:
  Viga #-2147220838 (8004029AH)
  Access violation
  (C:\WINNT\system32\MSVBVM60.DLL)
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  SAX Basic skriptikomponendid on vanad. Probleemi lahendamiseks SAF 6.9 all tuleb installeerida viimane baaskomponentide paigaldus; SAF 6.0 all on võimalik SAX Basic komponente uuendada järgmise programmi abil: SAF60SAXUpdate.exe (käivitamiseks on vajalik Windowsi sisse logida administratiivsetes õigustes).
  PROBLEEM:
  SAF 6.9 Administraatori sulgemisel Windows 95/98/ME keskkonnas saab arvuti vea.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Videokaardi draiverite konflikt. Probleemi lahendamiseks on soovitav installeerida viimased Windows 9x sobivad draiverid videokaardi tootja kodulehelt; kui see ei aita, siis tuleb videokaardi seadistustes panna Hardware Acceleration esimese või teise positsiooni peale.
  PROBLEEM:
  SAF 6.9 Administraatoris litsentsiinfo väljas on kiri #VIGA#, esineb mitmesuguseid häireid SAF kasutamisel ja trükkimisel.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  MS Visual Basic 5.0 Runtime (\Windows\Sytem32\msvbvm50.dll) on puudu või valesti registreeritud. Probleemi lahendamiseks käivitada uusim SAF 6.9 baaskomponentide paigaldus ja teha pärast seda restart. Vajadusel saab VB5.0 Runtime tõmmata ka Microsofti lehelt.
  PROBLEEM:
  SAF 6.x paigaldamisel jääb arvuti pikaks ajaks ootele.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Arvutisse on paigaldatud ja on aktiivne Microsoft AntiSpyware. Soovitame paigalduse ajaks Microsoft AntiSpyware peatada (Shutdown). Samasuguse viivituse võivad põhjustada ka antiviirused ja muud nuhkvaratõrjeprogrammid; konfliktide vältimiseks peaks kõik sellised programmid SAF paigalduse ajaks seiskama.
  TEGEVUS:
  MS Access formaadis andmebaasi avamine (Logon ekraanil, Administraatoris)
  VIGA:
  Error #3050. Couldn't lock file ... DAO.Workspace
  VÕIMALIKUD PÕHJUSED:
  Andmebaasi kaustas on administratiivsete vahenditega keelatud failide tekitamine ja/või kustutamine.
  Fail <andmebaas>.LDB on vigane - selle võib kustutada.
  TEGEVUS:
  Trükkimine printerile või ekraanile.
  VIGA:
  Ühtegi vormi ei trükita.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Arvutisse on eelnevalt installeeritud Crystal Reports, mis on seejärel maha installeeritud. Aitab SAF 6.x täielik paigaldus.
  TEGEVUS:
  Trükkimine printerile või ekraanile.
  VIGA:
  Mõningate vormide puhul viga "Query builder: cyclic link will be created", "Failed to open rowset" vmt.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Arvutisse on pärast SAF paigaldust installeeritud Crystal Reports 9. Aitab SAF 6.x täielik paigaldus.
  TEGEVUS:
  Käivitamisel Windows XP all tekib viga.
  VIGA:
  Error connecting database:Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  SAF käivitatakse Windows 95 või Windows 98 / Windows ME compatibility modes.
  TEGEVUS:
  Trükkimisel või eelvaatel SAF läheb kinni ilma veateateta.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Crystal Reportsi ja Data Execution Preventioni (DEP) konflikt.
  LAHENDUS:
  Lisada SAF programmide nimekirja, millel on DEP keelatud. Selleks Start->Control Panel->System->Advanced->Perfomance Settings->Data Execution Prevention. Vajutada Add nuppu ja näidata "c:\Program Files (x86)\Sysdec\SAF\SAF.exe" (või SAF66.exe, sõltuvalt versioonist) ja vajutada Open. Siis vajutada OK ja sulgeda System Properties aken. NB! DEP seadistamiseks peab arvuti kasutaja omama administratiivseid õigusi!
  TEGEVUS:
  Trükkimisel või eelvaatel SAFi läheb trükkimise aken kinni ilma veateateta.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  MS ADO DLLid on registreerimata.
  LAHENDUS:
  Avage C:\Program Files\Common Files\SYSTEM\ADO\ ja registreerige kõik DLL failid regsvr32.exe abil. NB! DLLi regisitreerimiseks peab arvuti kasutaja omama administratiivseid õigusi!
  TEGEVUS:
  RP aruande vaatamine/trükk
  VIGA:
  Error #457. This key is already associated ... ISAFCommands_Execute.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Aruandel on mitu sama nimega rida.
  TEGEVUS:
  Trükkimine Terminal Serveri või Remote Desktop'i kasutamisel.
  VIGA:
  Kliendi masina printereid, mille port ei alga COM, LPT või USB-ga ( tüüpiliselt DOT4 ja otse võrguaadressi kasutavad printerid ), ei võeta terminali sessioonis külge.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Vaikimisi turvasätted ei luba teistsuguseid porte ümber suunata. Lahenduseks tuleb kliendi masina pool avada regeditiga võti HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR . Avada Edit menüü, valida New ja klõpsata DWORD Value. Nimeks panna FilterQueueType ja väärtuseks FFFFFFFF ning vajutada OK. Täpsemalt: support.microsoft.com/kb/302361 NB!Kui mitu erinevat Windowsi kasutajat on sama probleemiga, siis tuleb neile kõigile eelpoolmainitud muudatus teha.
  TEGEVUS:
  SAF Administraatoris SQL baasi avamine
  VIGA:
  Andmebaasi ei leidu
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Tulemüür ( näiteks F-Secure Internet Security ) ei luba avada TCP/IP ühendust andmebaasiserverisse ( tavaliselt port 1433 )
  LAHENDUS:
  Lisada SAFAdmin.exe programmide nimekirja, millele on lubatud sissetulevad ja väljaminevad ühendused.
  TEGEVUS:
  SQL serveri paigaldusel tekib MSXML6 seotud viga.
  VIGA:
  Installilogisse tekivad read Error code 1603 Product: MSXML 6.0 Parser (KB933579) Installation failed.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Vigane MSXML6 versioon. Laadige Windows Installer Cleanup Utility ja eemaldage MSXML6 SP2 masinast. Seejärel prooviga SQL Server uuesti paigaldada.
  TEGEVUS:
  SAF Administraatoris SQL baasi avamine
  VIGA:
  Viga andmete impordil: Object variable or with block variable not set
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Vigane MSDB
  LAHENDUS:
  Parandada või uuesti luua serveri MSDB andmebaas

  SAF 6.0 spetsiifilised probleemid

  TEGEVUS:
  Administraatoris SQL baasi avamine
  VIGA:
  The operation requested by the application is not allowed if the object is closed.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  SQL baasi avamisel on eksitud baasi nimega. Administraator ei võimalda kasutada *.safdb nimelist asja, sinna peab sisse kirjutama SERVERINIMI\BAASINIMI.
  TEGEVUS:
  SAF XML impordifaili avamine (Administraatoris)
  VIGA:
  Kohe faili avamise järel öeldakse "Viga impordil, katkestatud", andmete loetelu ei kuvata.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Arvutis ei ole installeeritud Microsoft XML Parser't. SAF XML import eeldab arvutis vähemalt MS Internet Explorer (MSIE) 4.01 olemasolu. Kui MSIE versioon on 4.01, ja import ikka ei käivitu, siis tuleks SAF setup CD'lt SYSTEM folderist installeerida XMLREDIST.EXE. MSIE versioon 5.0 ja suuremate puhul on XML tugi paigaldatud vaikimisi.
  TEGEVUS:
  Kassaorderi salvestamine
  VIGA:
  Error #3265. Item not found in this collection ... ISAFDoc_Update.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Windows 2000 Regional Settings on System Default Locale määratud Estonian. Kui see määrata English (United States), siis hakkab tööle.
  TEGEVUS:
  SAF 5.2 kirjendite import (Windows XP)
  VIGA:
  Import ei toimi.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Windows XP's on installeerimata Visual Foxpro ODBC draiver.
  TEGEVUS:
  Töö käigus tekib viga Access Denied või andmebaasi päis saab viga.
  VIGA:
  Kasutajad ei saa enam andmebaasi kasutada
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Vigased msjet40 draiverid Updated Version of Microsoft Jet 4.0 Available in Download Center .
  TEGEVUS:
  Trükkimine Terminal Serveri või Remote Desktop'i kasutamisel.
  VIGA:
  Dokumendivormid saavad trükkimisel vea, loendid töötavad normaalselt.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Crystal Reports'i komponendid pole serveris kättesaadavad. Asja parandamiseks tuleb \Windows\Crystal\ kataloogis paiknevad failid kopeerida nii \Windows kui \Windows\System32 kataloogidesse (Windows NT ja 2000 puhul Windows kataloog tavaliselt nimega \WinNT).
  TEGEVUS:
  Graafikutega väljundite vaatamisel Windows 9x või Windows 2000 all.
  VIGA:
  Access Violation
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Vigane Crystal Reports 9 Library. Lahenduseks laadige craxdrt9.exe ja käivitage. Tekkinud craxdrt9.dll kopeerige C:\Program Files\Common Files\Crystal Decisions\2.0\Bin\ kataloogi.
  TEGEVUS:
  Ühenduse loomisel SQL serveriga Windows XP või NT või 2000 all, tekib viga.
  VIGA:
  Error opening grammar file PATHNAME=c:\Program Files\Sysdec\Saf\Server\SQL.gmr
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Kasutajal pole piisavalt õigusi faili SQL.gmr avamiseks. Adminstraatori õigustes kasutaja saab anda vajalikud õigused käsureaga cacls "c:\program files\Sysdec\SAF\Server" /E /T /G Builtin\Users:C .Kui SAF on paigaldatud mingisse muusse kataloogi, siis tuleb käsurida ka vastavalt muuta.
  TEGEVUS:
  Maili saatmine Windows 7 all kasutades reportil nuppu Export Report->MAPI annab vea.
  VIGA:
  error returned by function < MAPIResolveName >
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Windows 7 all on oluliselt muudetud MAPI profiili. Kasutage expordi asemle asemel Süsteem->Saada emailile.
  TEGEVUS:
  SAF Navigaatori avamine või Navigaatoris liikumine Windows 7 all põhjustab vea ja SAFi sulgumise
  VIGA:
  Application logi tuleb veateadeteada faulting application saf.exe, faulting module comctl32.dll
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Mõnede programmide ühildamatus vanema versiooni comctl32.dll-ga, üks võimalik lahendus on määrata saf.exe compatibilty mode Widnows XP SP3 peale.
  TEGEVUS:
  SAFi eksport Excelisse ebaõnnestub viidetega puuduvatele komponentidele, kuigi Office 2010 on masinasse paigaldatud
  VIGA:
  Erinevad vead puuduvate komponentide kohta.
  VÕIMALIK PÕHJUS:
  Masinasse on paigaldatud Office 2010 Click-to-Run versioon, mis ei asu tegelikult üldse selles masinas. Lahenduseks tuleb Click-to-Run versioon eemaldada ja paigaldada masinasse tavaline Office 2010 pakett.
  TEGEVUS:
  SAFi import Accessi baasist ebaõnnestub peale Office 2010 paigaldamist
  VIGA:
  (MS ODBC draiverihaldur) Andmeallika nime ei leitud ja vaikedraiverit pole määratud.
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Tuleb paigaldada 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components
  TEGEVUS:
  SQL andmebaasists trükiste esimene avamine on väga aeglane
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Tuleb proovida kas andmebaasi avamine SAFis serveri nime asemel serveri IPga ( näiteks 192.168.0.1\minubaas teeb avamise kiiremaks. Kui teeb, siis tõenäoliselt ei tööta korralikult kohaliku võrgu nimelahendus ( DNS )
  TEGEVUS:
  Task scheduleriga käivitatud SAFi script ei suuda Exceli formaadis faile tekitada
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  32bitise windowsi korral tuleb tekitada kataloog C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop ja 64-bitise windowsi korral C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop
  TEGEVUS:
  SQL andmebaasi tekitamine.
  VIGA:
  Viga andmete impordil: Line 1: Incorrect syntax near ''.
  VÕIMALIK LAHENDUS:
  Baasi nimi algab numbriga, ärge kasutage baaside nimesid, mis algavad numbriga (Näiteks 1AAAA)

  Probleemid SAF 5.2 käivitamisel ja kasutamisel

 • Teade "I/O error reading Drive C:" juhul, kui arvutis on mälukaardilugeja
 • Windows keskkonnas teade: Position off the screen
 • Windows keskkonnas teade: Puudub font SAF System XX
 • Viga SAFi käivitamisel 333MHz ja kiirema protsessoriga arvutis
 • Väljundi vaatamisel tekib viga TOO MANY MEMORY VARIABLES
 • WindowsME all teated TOO MANY FILES OPEN või CAN'T OPEN FILE
 • Windows 2000/XP all annab Print preview veateate DIVIDE BY ZERO
 • Windows 2000/XP all ei tööta koopia tegemine
 • Windows 2000/XP all ei õnnestu DOS versioonis täpitähti sisestada
 • Windows 2000/XP all DOSi SAFi kasutamisel tekib viga TOO MANY FILES OPEN
 • Laserjet 1200-ga trükkimine annab veateate PURE VIRTUAL FUNCTION CALLED
 • Kasutaja poolt muudetud vormi ei õnnestu välja trükkida
 • Windows NT/2000/XP puhul puuduvad kerimisribad
 • Windows NT/2000/XP/VISTAga ei tööta autoexec.bat-i keskkonnamuutuja WINSAF=FL
 • SAF 5.2 kasutamine Windows 2000 või 2003 Terminal Serveris
 • Windows 2000/XP all DOSi SAFis probleemid klaviatuurilt teksti sisestamisega või viga INVALID CODE PAGE
 • Kaspersky Antivirus 2010 korral saab SAF vigu näiteks "Andmebaas nr 10 on juba kasutusel"
 • 64bitise Windowsi alla ei õnnestu SAF 5.2 käivitada.
 • SAF 5.2 käivitamisel tekib 16biti subsystemi viga
 • Windows keskkonnas teade: "I/O error reading Drive C:" juhul, kui arvutis on mälukaardilugeja ja C: ketas on mälukaardipesa

  1. Käivitada Start >Run... >(sisestada) regedit (OK)
  2. Navigeerida harusse HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
  3. Leida paremalt poolt väärtus \DosDevices\C:, nimetada see ümber mõne vaba kettatähe järgi, näiteks \DosDevices\K:
  4. Sulgeda regedit ja teha arvutile restart

  NB! Windowsi registry's muutuste tegemine võib kaasa tuua Windowsi osalise või täieliku katkimineku ja toimub täielikult kasutaja vastutusel!

  Windows keskkonnas teade: Position off the screen
  1. Teha windowsile restart
  2. Contol Panel | Fonts — kontrollida järgnevate fontide olemasolu: saf system xx, courier (mitte TrueType)
  3. Kui nimetatud fondid eksisteerivad, siis: — nad kustutada — installida fondid saf kataloogist (seal kus on safw.exe): — foxfont 7,9 — saf system xx (võib mõlemad, aga soovitavalt vastavalt win ekraani lahutusele)
  4. Kui puudub font courier (p.2), siis: — installida saf kataloogist ka courier fondid.
  5. Kui on kasutusel muutuja WINSAF väärtustega FS või FM või FL, siis lisada SAFi kataloogist font "SAF Prop Font".
  Windows keskkonnas teade: Puudub font SAF System XX
  1. Kontrollida eelnimetatud fontide olemasolu
  2. Contol Panel | Fonts | TrueType — kontrollida, et poleks risti ees valikul — Show only TrueType fonts
  SAFi käivitamisel 333MHz ja kiirema protsessoriga arvutis tekib valges kastis viga.
  1. Kasutada versiooni kuupäevaga vähemalt 30.11.98
  2. Enne versiooni uuendamist kustutada SAFi kataloogist fail foxw2600.esl

  Probleemid SAF 5.2 kasutamisel

  Väljundi vaatamisel tekib viga TOO MANY MEMORY VARIABLES

  1. Lisada configw.saf rida MVCOUNT=2000
  2. Kui selline rida juba on olemas, siis suurendada väärtust. Näiteks MVCOUNT=3000

  WindowsME all veateated, TOO MANY FILES OPEN või CAN'T OPEN FILE.

  1. Sulgege kõik töötavad programmid.
  2. Start->Run ja kirjutage msconfig ja vajutage Open. Environment tabi all valige New, reale variable name kirjutage FILES ja reale Variable Value 200. Vajutage Ok.
  3. Tabi alt system.ini avage haru 386Enh. Valige New ja kirjutage PerVMFiles=200.
  4. Tabi General alt valige Normal startup. Salvestage muutused enne msconfigi sulgemist.

  Windows 2000 all print preview annab veateate DIVIDE BY ZERO või ei tööta koopia tegemine või DOS SAFi kasutamisel ei õnnestu õigeid märke klaviatuurilt sisestada.

  1. Start->Settings->Control Panel. Avage Regional Options. General tabi all, alumises vasakus nurgas vajutage nuppu Set default. Avaneb dialoogiaken Select system locale, valige Finnish ja vajutage OK. Selle operatsiooni läbiviimiseks peab kasutama Administratori õigustes kasutajat.

  Windows XP all annab setup või print preview vea DIVIDE BY ZERO või ei tööta koopia tegemine või DOS SAFi paigaldamisel ja kasutamisel ei õnnestu õigeid märke klaviatuurilt sisestada.

  1. Avage Control Panel. Valige Regional and Language Options. Advanced tabi all on ülemises ääres Language for non-unicode programs. Valige Finnish ja vajutage OK. Reboot. Selle operatsiooni läbiviimiseks peab kasutama Administratori õigustes kasutajat.

  Windows 2000 või Windows XP all DOSi SAFi kasutamisel tekib viga: Too many files open

  1. Avage notepadiga windows\system32\config.nt ja leidke rida FILES=40. Asendage asendage 40 numbriga 180. Selle operatsiooni läbiviimiseks peaks kasutama Administratori õigustes kasutajat.

  Laserjet 1200-ga trükkimine annab veateate PURE VIRTUAL FUNCTION CALLED

  1. Kasutage Laserjet 1200 PS draivereid HP LaserJet 1200/1220 PS Point and Print Bundle
  2. Võite kasutada Laserjet III, Laserjet 4 või Laserjet 4L draivereid.

  Kasutaja poolt muudetud vormi ei õnnestu välja trükkida.

  1. Valige vorm. Vajutage nuppu paranda. Vajutage nuppu muuda. Valige report menüüst Page Layout. Vajutage nuppu Print Setup. Valige Specific Printer. Vajutage OK. Vajutage OK. Vajutage Control W. Vajutage nuppu paranda. Vajutage nuppu muuda. Valige report menüüst Page Layout. Vajutage nuppu Print Setup. Valige Default Printer. Vajutage OK. Vajutage OK. Vajutage Control W.

  Windows NT, 2000 või XP puhul puuduvad kerimisribad.

  1. Start->Run ja kirjutage regedit. ( Ärge tehke seda iseseisvalt kui te ei ole päris kindlad, mida teete.) Avage [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] ja leidke väärtus Courier=Courier New. Kustustage see väärtus ja tehke restart.

  Windows NT, 2000, XP või Vistaga ei tööta autoexec.bat-i keskkonnamuutuja WINSAF=FL.

  1. Windows NT, 2000, XP korral avage Start->Settings->ControlPanel->System ja valige tab Advanced. Windows Vista korral avage Start->Control Panel->System and Maintenance->System ja vasakult poolt Tasks alt Advanced System Settings. Vajutage nupule Environment Variables. Vajutage nuppu "New". Variable Name'i taha kirjutage WINSAF ja Variable Value taha FL. Sarnaselt saab väärtustada muid SAFi keskonnamuutujaid. Nupp "New" System variables'i all mõjub kõikidele kasutajatele ja nupp "New" User variables for ... all mõjub ainult näidatud kasutajale. Muutus hakkab kehtima peale restarti.

  Windows 2000 või 2003 Terminaliga SAF 5.2 kasutamine.

  1. Tööks terminaliserveris on oluline, et eri kasutajate ajutised failid paikneksid eraldi. Kõige mõistikum on neid hoida kasutaja terminalisessiooni temp kaustas. Selleks peab looma kasutajamuutuja SAFTEMP ja väärtustab selle oma %TEMP% väärtusega, kuid paraku Microsofti win 2000 ( ja ka 2003) kasutamisel muutub %TEMP% väärtus sõltuvalt rakendusest. Selle vältimiseks tuleb Safi käivitada natuke teistmoodi, kui lokaalses masinas. Oletame, et safw.exe asub c:\saf\ kataloogis ja bilansi kataloogiks on c:\saf\demo. Kõigepealt tuleb lisada keskonnamuutuja SAFTEMP, selleks valida Win2000 Serveri peal Start->Settings->Control Panel->System Advanced "kõrv", nupp Environment ja luua New "System Variable" või "User Variable" SAFTEMP ja panna "Variable Value" %TEMP%. Safi käivitamiseks looge Safi kataloogi järgneva sisuga cmd fail:

   set SAFTEMP=%TEMP%
   cd c:\saf\demo
   ..\safw.exe -T -cc:\saf\configw.saf

   Tuleb jälgida, et configw.saf failis näidatud kataloogid ikka oleksid loodud ja kõikidele Safi kasutajatele kirjutatavad. Kui bilanss ei asu kettal C:, siis tuleb enne cd c:\saf\demo käsku ka vahetada aktiivne ketas. Näiteks bilansi e:\saf\bilanss korral oleks cmd faili sisu:

   set SAFTEMP=%TEMP%
   e:
   cd e:\saf\bilanss
   ..\safw.exe -T -ce:\saf\configw.saf

  Windows 2000 või Windows XP all DOSi SAFi kasutamisel tekivad probleemid klaviatuurilt teksti sisestamisega või tekivad "INVALID CODE PAGE" vead.

  1. Muutke ära registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage OEMCP = "437" väärtus OEMCP="850" vastu

  Kaspersky Antivirus 2010 korral saab SAF vigu näiteks "Andmebaas nr 10 on juba kasutusel"

  1. Proovige lisada NTVDM.exe ( asub tavaliselt kataloogis c:\windows\system32\) Kaspersky Antivirus 2010 Settings->Threats and Exclusions->Exclusions->Trusted Applications Trusted Applicationsi nimekirja koos kõigi 4 linnukesega ( do not scan opened files, do not monitore application activity, do not monitor child application activity ja do not scan network traffic) Kindlasti tuleb teha peale selliste vigade ilmnemist korrastus!

  64bitise Windowsi alla ei õnnestu SAF 5.2 käivitada.

  1. SAF 5.2 ei toeta 64bitiseid operatsioonisüsteeme. 64bit Windows 7 Professional, Ultimate ja Enterprise versioonidega saab kasutada SAF 5.2 läbi XP Mode. Windows 7 Home 64bitiste versioonide korral ei saa SAF 5.2 kasutada.

  SAF 52 käivitamisel tekib 16biti subsystemi viga

  1. SAF 5.2 vajab, et lubatud oleks 8.3 nimede genereerimine ja Windowsi kasutajaprofiil oleks loodud siis kui 8.3 nimede genereerimine on lubatud. Kui kasutajaprofiil on loodud enne 8.3 nimede lubamist, siis tuleks see uuesti teha. 8.3 nimede lubamiseks saab kasutada abivahendit fsutil, näiteks ""fsutil 8dot3name set C: 2". Puuduva 8.3 nime saab tekitada käsuga "fsutil file setshortname < filename > < shortname >"


      Copyright © 1997-2019 AS Sysdec * Kõik õigused kaitstud.